1. Všeobecné ustanovenia
Predmetom predaja v špecializovanom internetovom obchode YEEES! (yeees.com a yeees.sk) sú kufríky, tašky, puzdrá, počítače a počítačové príslušenstvo, módne a bytové doplnky, programy od popredných svetových výrobcov. Predávajúcim je spoločnosť Revance, s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava - IČO: 36 805 157 , IČ DPH: SK2022413855. Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), na ktorej meno a identifikačné údaje je vyplnený objednávkový formulár, prípadne registračné údaje návštevníka obchodu.
 
2. Cena dodávaného tovaru
Kúpna cena tovaru dodávaného kupujúcemu (zákazníkovi-používateľovi) je určená podľa platných cien, zverejnených pri jednotlivých tovarových položkách. Predávajúci má právo zmeniť ceny jednotlivých položiek bez predchádzajúceho upozornenia. Zvýšenie ceny už objednaného tovaru je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu, ktorý má právo v takomto prípade zrušiť objednávku. Predávajúci je platcom DPH a ceny účtuje spolu s DPH. Platné ceny sú uvedené vrátane DPH v EUR.
 
3. Objednávka tovaru
Kupujúci si môže objednať tovar elektronicky vyplnením formulára-objednávky, e-mailom, telefonicky, alebo osobne. Predávajúci môže požadovať aj písomné potvrdenie objednávky. Objednávka musí obsahovať meno (názov firmy) kupujúceho, IČO a IČ DPH (v prípade podnikateľov), adresu, kontaktné tel. číslo, presný počet kusov a názov tovaru, prípadne platnosť objednávky. Kupujúci má právo vyžadovať od predávajúceho potvrdenie objednávky. Za správnosť kontaktných údajov ručí kupujúci. Ručí taktiež za ochranu prístupových registračných údajov (meno a heslo) a ich neprezradenie tretím osobám.
 
4. Ochrana údajov
Predávajúci ručí za ochranu vyžiadaných osobných údajov kupujúcich v súlade so zákonodarstvom SR a neposkytuje ich tretím osobám. Vyplnením a zaslaním údajov kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním údajov a ich úschovou v informačnom systéme predávajúceho za účelom realizácie predaja objednaného tovaru a marketingových aktivít predávajúceho. Tento súhlas platí na všetky aktivity predávajúceho až do odvolania zo strany kupujúceho.
 
5. Spôsob platby
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu po potvrdení objednávky a termínu dodávky podľa nasledujúcich podmienok:
- vopred, zálohovou platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho. Dokladom o platbe je výpis z účtu kupujúceho
- vopred, platbou z tejto stránky prostredníctvom služieb PayPal, prípadne CardPay (kartou MasterCard, VISA, VISA Electron, Diners Club), TatraPay, ePlatby VUB a TrustPay. Dokladom o platbe je potvrdenie o vykonaní elektronickej transakcie z banky, od operátora služieb elektronických platieb alebo výpis z účtu kupujúceho. Predávajúci pri niektorých spôsoboch úhrady využíva na realizáciu platby služby subdodávateľov 
- pri prevzatí tovaru osobne, úhradou príslušnej faktúry vkladom na účet v hotovosti
- platba poštovou poukážkou
- platba na dobierku
 
6. Záručné podmienky
Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záruku spravidla v dĺžke 24 mesiacov. V prípade dlhšej záručnej doby je jej dĺžka uvedená pri príslušnom tovare. Záruka sa netýka bežného opotrebenia materiálu, závad vzniknutých nesprávnym zaobchádzaním, ošetrovaním, či mechanickým poškodením. Prípadné poškodenia počas dopravy je kupujúci povinný ihneď reklamovať u prepravcu (kuriéra).
Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka logistiky predávajúceho na adrese ul. Vicenzy 8A, 931 01 Šamorín. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu súvisiacich nákladov.
 
7. Miesto plnenia dodávok a dodacie podmienky
Miestom plnenia dodávok je sídlo kupujúceho, alebo po dohode s kupujúcim iné miesto. Tovar je zasielaný kuriérom. Pri objednávkach nad 150 € nie sú prepravné náklady kupujúcemu účtované.
 
8. Zrušenie objednávky
Objednávku je možné stornovať pred potvrdením dodávky objednaného tovaru predávajúcim. Ak boli peniaze už poukázané na účet (adresu) predávajúceho, budú kupujúcemu vrátené ihneď po ich doručení po odpočítaní storno poplatku (15 €) a poplatkov spojených so zaslaním peňazí kupujúcemu. Kupujúci, ktorému bol tovar zaslaný, má právo tovar vrátiť v priebehu 14 dní, ak nebol používaný, ak je nepoškodený a vrátený v kompletnej zostave a pôvodnom neporušenom balení.
V súlade s európskym právom na ochranu spotrebiteľa nie je možné požadovať vrátenie poplatku po zrušení objednávky služieb, ktoré už začali byť vykonávané.
 
9. Termín dodávky
Dodávky budú uskutočnené v termíne, uvedenom na potvrdení objednávky predávajúcim. Všeobecná dodacia lehota je 5 pracovných dní v prípade, že kupujúci má voči predávajúcemu vyrovnané záväzky a tovar je na sklade predávajúceho. Po vzájomnej dohode môže byť dodacia lehota kratšia, resp. dlhšia.
 
10. Služby
Predávajúci môže v záujme skvalitnenia svojich služieb pre kupujúceho využívať pri prevádzke internetového obchodu služby spolupracujúcich partnerov. Logistika, zásielky, internetové a komunikačné služby, internetové platobné systémy a bankové služby, administratívne zabezpečenie.  
 
Texty, obrázky, videosekvencie a zvukový sprievod na stránkach tohoto obchodu sú chránené príslušnými zákonmi, hlavne autorským právom a nesmú byť bez predchádzajúceho písomného povolenia autorov použité za účelom ďalšej publikácie v akejkoľvek forme v celku alebo po častiach.
 
(c) Revance, s.r.o. 2009-2018